Apostolien teot 18
FB92
18
Paavali Korintissa
1Paavali lähti sitten Ateenasta ja meni Korinttiin. 2#Room. 16:3; 1. Kor. 16:19; 2. Tim. 4:19Siellä hän tapasi Aquilan, Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen, ja tämän vaimon Priscillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen 3#Ap. t. 20:34; 1. Kor. 4:12; 1. Tess. 2:9; 2. Tess. 3:8ja jäi työskentelemään heidän kanssaan, sillä heillä oli yhteinen ammatti; he olivat teltantekijöitä. 4Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia.
5 # Ap. t. 9:22, 17:3 Kun Silas ja Timoteus saapuivat Makedoniasta, Paavali oli jo kokonaan antautunut julistamaan sanaa. Hän todisti juutalaisille, että Jeesus on Messias, 6#Matt. 10:14+ | Matt. 27:25+ | Ap. t. 3:26+mutta juutalaiset väittivät herjaten vastaan. Silloin hän pudisti pölyn vaatteistaan ja sanoi: »Tulkoon teidän verenne teidän itsenne päälle! Minä en enää ole teistä vastuussa. Tästedes puhun pakanoille.» 7Hän lähti heidän luotaan ja asettui Titius Justus-nimisen jumalaapelkäävän miehen taloon, joka oli aivan synagogan vieressä. 8#1. Kor. 1:14Kuitenkin synagogan esimies Crispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin.
9 # Ap. t. 23:11 Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: »Älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene. 10Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.» 11#1. Kor. 2:3Niin Paavali viipyi puolitoista vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa.
12 # Mark. 13:9; Ap. t. 24:1 Mutta sitten, Gallion ollessa Akhaian maakunnan käskynhaltijana, juutalaiset nousivat yksissä tuumin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen 13ja sanoivat: »Tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla.» 14Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallio sanoi: »Juutalaiset! Jos olisi kyseessä rikos tai törkeä ilkityö, olisi oikein ja kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä. 15Mutta kun te riitelette sanoista ja nimistä ja omasta laistanne, se on teidän asianne. Siinä minä en rupea tuomariksi.» 16Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä 17#1. Kor. 1:1eikä välittänyt vähääkään, kun kansanjoukko kävi käsiksi Sosteneeseen, synagogan esimieheen, ja pieksi hänet avoimesti oikeuspaikalla.
Paavali käy Jerusalemissa ja Antiokiassa
18 # 4. Moos. 6:18; Ap. t. 21:24 Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priscillan ja Aquilan kanssa. Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen#18:18 Kysymys on Vanhan testamentin lupauskäytännöstä, ks. 4. Moos. 6.. 19Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali erosi matkatovereistaan. Hän meni sitten synagogaan ja keskusteli siellä juutalaisten kanssa. 20Nämä pyysivät häntä jäämään pitemmäksi aikaa, mutta hän ei suostunut 21#Ap. t. 19:21 | Jaak. 4:15vaan hyvästeli heidät sanoen: »Tulen kyllä uudelleen luoksenne, jos Jumala suo.» Sitten hän purjehti Efesoksesta, 22nousi Kesareassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. Hän tervehti seurakuntaa ja matkasi sitten Antiokiaan. 23Viivyttyään siellä jonkin aikaa hän lähti taas matkaan, vaelsi Galatian ja edelleen Frygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia.
Apollos Efesoksessa ja Korintissa
24 # 1. Kor. 1:12, 3:4, 4:6, 16:12; Tit. 3:13 Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. 25#Room. 12:11; Ilm. 3:15 | Ap. t. 1:5+Hänelle oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. 26#Ap. t. 18:2+Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. 27#1. Kor. 3:6Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. 28#Ap. t. 9:22Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias.

© Suomennoksen tekijänoikeudet: Kirkon keskusrahasto, Evangelical Lutheran Church of Finland

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992