2. Tessalonikalaiskirje 3
FB92
3
Kehotus rukoukseen
1 # Room. 15:30+ | Mark. 13:10 Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. 2#Room. 15:30,31 | Room. 10:16Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä; kaikkihan eivät usko. 3#1. Kor. 1:9, 10:13; 1. Tess. 5:24Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. 4#2. Kor. 7:16Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. 5Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.
Varoitus kurittomille
6 # Room. 16:17; 1. Kor. 5:11; Tit. 3:10 Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti eikä seuraa antamiamme opetuksia. 7#1. Kor. 4:16+Tiedätte itse, miten teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Kun olimme luonanne, emme pakoilleet velvollisuuksiamme. 8#Ap. t. 18:3+Me emme syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan teimme työtä ja uurastimme yötä päivää, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne. 9#Matt. 10:10; 1. Kor. 9:14; 1. Tess. 1:6Olisihan meillä tosin siihen ollut oikeus, mutta halusimme olla teille esimerkkinä. 10#1. Moos. 3:19Kun olimme luonanne, me määräsimme, että jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. 11#1. Tim. 5:13Olemme nimittäin kuulleet, että jotkut teidän joukostanne elävät kurittomasti eivätkä tee työtä vaan touhuavat joutavia. 12#1. Tess. 4:11Sellaisia me käskemme ja kehotamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä rauhoittumaan ja ansaitsemaan itse leipänsä. 13#Gal. 6:9Mutta älkää te, veljet, väsykö tekemään hyvää. 14#Matt. 18:17; 1. Kor. 5:11Jos joku ei alistu siihen, mitä olemme tässä kirjeessä sanoneet, antakaa hänelle opetus älkääkä olko hänen kanssaan tekemisissä. Ehkä hän silloin häpeää. 15#Gal. 6:1Älkää silti pitäkö häntä vihollisenanne vaan ojentakaa kuin veljeä.
Lopputervehdys
16 # 1. Tess. 5:23 Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.
17 # 1. Kor. 16:21+ Minä, Paavali, kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. Näin minä kirjoitan, ja tämä on tuntomerkkinä jokaisessa kirjeessäni. 18Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

© Suomennoksen tekijänoikeudet: Kirkon keskusrahasto, Evangelical Lutheran Church of Finland

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992