Toinen Samuelin kirja 5:20

Toinen Samuelin kirja 5:20 FB92

Daavid tuli Baal-Perasimiin, löi siellä filistealaiset ja sanoi: »Herra on murtanut viholliset minun edestäni niin kuin vedet murtavat padon.» Tämän vuoksi paikka sai nimen Baal-Perasim.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa