Toinen Samuelin kirja 5:18

Toinen Samuelin kirja 5:18 FB92

Filistealaiset tulivat ja levittäytyivät Refaiminlaaksoon.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa