Ensimmäinen Pietarin kirje 5
FB92

Ensimmäinen Pietarin kirje 5

5
Seurakunta ja sen kaitsijat
1 # Room. 8:17; Ilm. 1:9 Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa – minä, joka itsekin olen vanhin#5:1 »Vanhimmilla» tarkoitetaan seurakunnan johtavia ja vastuuta kantavia henkilöitä. ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: 2#Joh. 21:15,16; Ap. t. 20:28; 1. Tim. 3:3; Tit. 1:7Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. 3#2. Kor. 1:24; Fil. 3:17; 1. Tim. 4:12Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. 4#1. Kor. 9:25; 2. Tim. 4:8Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.
5 # Sananl. 3:34 | Jaak. 4:6 Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä
Jumala on ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille hän antaa armon.
Kehotus nöyryyteen ja valppauteen
6 # Job 22:29; Luuk. 1:52, 14:11 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 7#Ps. 55:23; Matt. 6:25; Fil. 4:6Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.
8 # Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11; 1. Tess. 5:6 Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. 9#Ef. 6:18Vastustakaa häntä, uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset.
10Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. 11Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.
Lopputervehdys
12 # 2. Kor. 1:19 Silvanuksen, luotettavaksi tietämäni veljen, välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina!
13 # Ap. t. 12:12+ Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa#5:13 Babylon on peitenimi, jolla tarkoitetaan Roomaa. oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. 14#Room. 16:16+Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla.
Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.