Ndondeko 1:3

Ndondeko 1:3 FLR

Rurema anakyula: «Umulengeerwe gube ho.» Kwokwo, umulengeerwe gwanayami ba ho.
FLR: Ibibiriya: Igambo lya Rurema mu ndeto ye'kifuliiru
Jaa