YouVersion Logo
Search Icon

Bible versions

Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)

Welsh, Galés

John Jones

Cafodd John Jones ei eni ym mhentref Derwydd, ger Llandybie, Sir Gaerfyrddin yn 1772. Buʼn gweithio fel athro yn Wimbledon. Wedi hynny buʼn astudio yn yr Almaen, ac ennill gradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Jena. Ar ôl dychwelyd i Brydain, gweithiodd fel bargyfreithiwr ar gylchdeithiau Rhydychen a De Cymru. Bu farw yn Islington, yn 1837.

Y Cyfammod Newydd

Roedd Jones yn ysgolhaig yn yr iaith Roeg, ac ysgrifennodd Y Cyfammod Newydd, yn cynnwys cyfieithiad cyffredinol y Pedair Efengyl gafodd ei gyhoeddi yn Llundain ar Ionawr 1af, 1818 aʼi werthu am 5 swllt. Fersiwn diwygiedig o waith William Morgan oedd hwn, gydag enwau priod a geiriau allweddol wedi eu hail-gyfieithu yn ôl ei ddealltwriaeth oʼr Groeg.

Argraffiad Digidol

Cafodd y testun ei ddigideiddio i Gymdeithas y Beibl yn 2021. Mae'n rhan o Brosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg Cymdeithas y Beibl.

---

English:

John Jones

John Jones was born at Derwydd, near Llandybie in Carmarthenshire in 1772. He worked as a teacher in Wimbledon. Later he studied in Germany, and received a law degree at Jena University. After returning to Britain he worked as a barrister on the Oxford and South Wales circuits. He died in Islington, in 1837.

Y Cyfammod Newydd

Jones was a Greek scholar and he produced Y Cyfammod Newydd, yn cynnwys cyfieithiad cyffredinol y Pedair Efengyl (The New Covenant, containing the general translation of the 4 Gospels) which was published in London on 1st January 1818 and sold for 5 shillings. This was a revision of William Morganʼs work, with names and key words retranslated according to his understanding of the Greek.

Digital Edition

This text was digitised for the Bible Society in 2021. This was done as part of the Bible Societyʼs Welsh Scriptures Digitisation Project. 


British & Foreign Bible Society

JJCN PUBLISHER

Learn more

Other Versions by British & Foreign Bible Society

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy