Parallel
31
Saul sterf op Gilboa
(Vgl. 1 Kron. 10:1-12)
1Die Filistyne het vir Israel aangeval. Die Israeliete het vir hulle gevlug, en van die manskappe het op Gilboaberg gesneuwel. 2Toe het die Filistyne op Saul en sy seuns toegesak. Hulle het Saul se seuns Jonatan, Abinadab en Malkisua neergevel 3en toe die aanval op Saul toegespits.
Die boogskutters het hom in die oog gekry, en hy het baie bang vir hulle geword, 4en vir sy wapendraer gesê: “Trek jou swaard en steek my daarmee dood dat daardie heidene nie kom en my doodsteek en in oneer laat sterf nie.”
Maar sy wapendraer wou nie, want hy was baie bang. Saul vat toe self die swaard en val daarin. 5Toe sy wapendraer sien Saul is dood, val hy ook in sy swaard en sterf saam met hom. 6So is Saul en sy drie seuns en sy wapendraer en al die manskappe by hom op daardie dag saam dood. 7Die Israeliete wat oorkant die laagte en oorkant die Jordaan gewoon het, het gesien dat die manskappe gevlug het en dat Saul en sy seuns dood is. Hulle het toe die stede verlaat en ook gevlug, en die Filistyne het die stede beset en daar gaan woon.
8Toe die Filistyne die dag na die geveg die lyke kom stroop, kry hulle Saul en sy drie seuns daar waar hulle op Gilboaberg geval het. 9Hulle het sy kop afgesny en sy wapens afgeruk en dié in die land van die Filistyne rondgestuur om die goeie nuus in hulle tempels en aan hulle mense bekend te maak. 10Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gesit en sy lyk het hulle teen die muur van Bet-San vasgespyker. 11Toe die mense van Jabes in Gilead hoor wat die Filistyne met Saul gedoen het, 12het al die weerbare manne klaargemaak en hulle het die hele nag deur getrek en die lyk van Saul en dié van sy seuns van die muur van Bet-San afgehaal. Hulle het dit na Jabes toe gebring en daar verbrand. 13Hulle het toe die bene gevat en onder die tamarisk in Jabes begrawe en daarna het hulle sewe dae lank gevas.