24Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, #Joh. 3:18|NoBook| 8:51|NoBook| 20:31wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar #I Joh. 3:14het oorgegaan uit die dood in die lewe.

Read JOHANNES 5