Psalmynas 103
LBD-KAN

Psalmynas 103

103
1Dovydo.
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!
2Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir nepamiršk, koks jis geras!
3Jis atleidžia visas tavo nuodėmes
ir išgydo visas tavo ligas.
4Jis atperka tavo gyvastį iš kapo
ir apgaubia tave meile ir gailestingumu,
5jis sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,
kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.
6 VIEŠPATS vykdo teisumo darbus,
jis daro, kas teisinga visiems engiamiesiems.
7Jis parodė savo kelius Mozei
ir savo veiksmus Izraelio tautai.
8 # Jok 5,11 VIEŠPATS yra gailestingas ir mylintis,
lėtas supykti ir kupinas ištikimosios meilės.
9Ne visą laiką jis barsis
nei bus supykęs per amžius.
10Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį
nei atmoka mums pagal mūsų kaltes.
11Kaip aukštai nuo žemės dangūs,
taip didi jo ištikimoji meilė pagarbiai jo bijantiesiems.
12Kaip toli Rytai nuo Vakarų,
taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.
13Kaip tėvas gailisi vaikų,
taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų.
14Juk jis žino, kokie mes padarai,
atsimena, kad mes esame dulkės.
15Žmogaus dienos panašios į žolę,
jis žydi kaip laukų gėlė:
16vos paliečia ją vėjas, jos jau nebėra,
ji išnyksta, nepalikdama žymės.
17Betgi VIEŠPATS geras per amžių amžius tiems,
kurie pagarbiai jo bijo,
ir teisus vaikų vaikams,
18kurie laikosi jo Sandoros
ir nepamiršta ištikimai vykdyti jo įsakymų.
19 VIEŠPATS pasistatė sostą danguose,
ir jo karališka galybė visa valdo.
20Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai,
jo žodį vykdantys galiūnai,
paklusnūs jo tartam žodžiui.
21Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos jo galybės,
jo tarnai, vykdantys jo valią.
22Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo darbai
visose jo viešpatijos vietose.
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.