Filipiečiams 4
LBD-KAN

Filipiečiams 4

4
Paraginimai
1Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!
2Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties Viešpatyje. 3Taip pat prašau tave, ištikimasis bičiuli, padėk joms! Jos juk darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai įrašyti gyvenimo knygoje.
4Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 5Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! 6Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.
8Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. 9Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.
Padėka
10Aš labai apsidžiaugiau Viešpatyje, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. 11Suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. 12Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa ko teko ragauti: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. 13Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.
14Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manimi varge. 15#2 Kor 11,9Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia Bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. 16Jūs mano reikalams prisiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į #Apd 17,1Tesaloniką. 17Aš netrokštu dovanos, bet noriu, kad jūsų naudai augtų vaisiai jūsų sąskaiton. 18O aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs #Iš 29,18kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką. 19O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. 20Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.
Sveikinimai
21Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai. 22Jus sveikina visi šventieji, ypač iš ciesoriaus šeimynos.
23Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia!

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.