YouVersion Logo
Search Icon

1 Korintiečiams 12

12
Dvasinės dovanos
1Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmaną apie dvasines dovanas. 2Kai dar buvote pagonys, kaip žinote, jus traukte traukė prie nebylių stabų. 3Todėl aš jums aiškinu, kad nė vienas, kuris kalba Dievo Dvasios skatinamas, nesako: „Prakeiktas Jėzus!“ Ir nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina.
4 # Rom 12,6-8 Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. 5Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. 6Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. 7Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. 8Antai vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, 9kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – išgydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, 10kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą. 11Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka.
Kūnas ir jo nariai
12 # Rom 12,4-5 Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. 13Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.
14Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. 15Jei koja imtų ir pasakytų: „Kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui“ – tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? 16O jeigu ausis tartų: „Kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui“ – tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? 17Jei visas kūnas tebūtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas – klausa, tai kur uoslė? 18Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną jų, kaip panorėjo. 19Jei visuma tebūtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas? 20Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. 21Akis negali pasakyti rankai: „Man tavęs nereikia“, ar galva kojoms: „Man jūsų nereikia“. 22Priešingai, tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. 23Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatinga pagarba, ir mūsų gėdingesnieji nariai gaubiami didesnio padorumo, 24kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, 25kad kūne nebūtų susiskaldymo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. 26Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai.
27Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui – jo nariai. 28Dievas kai kuriuos #Ef 4,11paskyrė Bažnyčioje, pirmiausia – apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; paskui eina stebuklų darymas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos... 29Argi visi apaštalai? ar visi pranašai? ar visi mokytojai? ar visi stebukladariai? 30ar visi turi išgydymo dovanų? ar visi kalba kalbomis? ar visi aiškintojai?
31Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų!

Currently Selected:

1 Korintiečiams 12: LBD-KAN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy