Parallel
95
Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia
1Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan,
bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
2Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.
3Sebab Tuhan adalah Allah yang besar,
dan Raja yang besar mengatasi segala allah.
4Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya,
puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya.
5Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang menjadikannya,
dan darat, tangan-Nyalah yang membentuknya.
6Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
7 # Ibr. 3:7-11, 15, 4:3-11 Sebab Dialah Allah kita,
dan kitalah umat gembalaan-Nya
dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya.
Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya!
8 # Kel. 17:1-7; Bil. 20:2-13 Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba,
seperti pada hari di Masa di padang gurun,
9pada waktu nenek moyangmu mencobai Aku,
menguji Aku, padahal mereka melihat perbuatan-Ku.
10Empat puluh tahun Aku jemu kepada angkatan itu,
maka kata-Ku: “Mereka suatu bangsa yang sesat hati,
dan mereka itu tidak mengenal jalan-Ku.”
11 # Bil. 14:20-23; Ul. 1:34-36, 12:9-10 Sebab itu Aku bersumpah dalam murka-Ku:
“Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku.”