Parallel
22
Allahku, mengapa Kautinggalkan aku?
1Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur Daud.
2 # Mat. 27:46; Mrk. 15:34 Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?
Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh
dan tidak menolong aku.
3Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab,
dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
4Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam
di atas puji-pujian orang Israel.
5Kepada-Mu nenek moyang kami percaya;
mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka.
6Kepada-Mu mereka berseru-seru, dan mereka terluput;
kepada-Mu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu.
7Tetapi aku ini ulat dan bukan orang,
cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak.
8 # Mat. 27:39; Mrk. 15:29; Luk. 23:35 Semua yang melihat aku mengolok-olok aku,
mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya:
9 # Mat. 27:43 “Ia menyerah kepada Tuhan; biarlah Dia yang meluputkannya,
biarlah Dia yang melepaskannya!
Bukankah Dia berkenan kepadanya?”
10Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan;
Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
11Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir,
sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.
12Janganlah jauh dari padaku,
sebab kesusahan telah dekat,
dan tidak ada yang menolong.
13Banyak lembu jantan mengerumuni aku;
banteng-banteng dari Basan mengepung aku;
14mereka mengangakan mulutnya terhadap aku
seperti singa yang menerkam dan mengaum.
15Seperti air aku tercurah,
dan segala tulangku terlepas dari sendinya;
hatiku menjadi seperti lilin,
hancur luluh di dalam dadaku;
16kekuatanku kering seperti beling,
lidahku melekat pada langit-langit mulutku;
dan dalam debu maut Kauletakkan aku.
17Sebab anjing-anjing mengerumuni aku,
gerombolan penjahat mengepung aku,
mereka menusuk tangan dan kakiku.
18Segala tulangku dapat kuhitung;
mereka menonton, mereka memandangi aku.
19 # Mat. 27:35; Mrk. 15:24; Luk. 23:34; Yoh. 19:24 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka,
dan mereka membuang undi atas jubahku.
20Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh;
ya kekuatanku, segeralah menolong aku!
21Lepaskanlah aku dari pedang,
dan nyawaku dari cengkeraman anjing.
22Selamatkanlah aku dari mulut singa,
dan dari tanduk banteng.
Engkau telah menjawab aku!
23 # Ibr. 2:12 Aku akan memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku
dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah:
24kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia,
hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia,
dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel!
25Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik
kesengsaraan orang yang tertindas,
dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu,
dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada-Nya.
26Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar;
nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia.
27Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang,
orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia;
biarlah hatimu hidup untuk selamanya!
28Segala ujung bumi akan mengingatnya
dan berbalik kepada Tuhan;
dan segala kaum dari bangsa-bangsa
akan sujud menyembah di hadapan-Nya.
29Sebab TUHANlah yang empunya kerajaan,
Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
30Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi,
di hadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu,
dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.
31Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya,
dan akan menceritakan tentang Tuhan
kepada angkatan yang akan datang.
32Mereka akan memberitakan keadilan-Nya
kepada bangsa yang akan lahir nanti,
sebab Ia telah melakukannya.