Parallel
128
Berkat atas rumah tangga
1Nyanyian ziarah.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan,
yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya!
2Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu!
3Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur
di dalam rumahmu;
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun
sekeliling mejamu!
4Sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
5Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem
seumur hidupmu,
6dan melihat anak-anak dari anak-anakmu!
Damai sejahtera atas Israel!