Parallel
112
Bahagia orang benar
1Haleluya!
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
2Anak cucunya akan perkasa di bumi;
angkatan orang benar akan diberkati.
3Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya,
kebajikannya tetap untuk selamanya.
4Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar;
pengasih dan penyayang orang yang adil.
5Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman,
yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
6Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya;
orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
7Ia tidak takut kepada kabar celaka,
hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada Tuhan.
8Hatinya teguh, ia tidak takut,
sehingga ia memandang rendah para lawannya.
9 # 2Kor. 9:9 Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin;
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya,
tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
10Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati,
ia menggertakkan giginya, lalu hancur;
keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.