Mathew 1
CUG

Mathew 1

1
1Rhestr achau Iesu Grist fab Dafydd fab Abraham:
2I Abraham y ganed Isaac; i Isaac y ganed Iacob; i Iacob y ganed Iwdas aʼi frodyr; 3i Iwdas y ganed Phares a Sara o Thamar; i Phares y ganed Esrom; i Esrom y ganed Aram; 4i Aram y ganed Aminadab; i Aminadab y ganed Naasson; i Naasson y ganed Salmon; 5i Salmon y ganed Böes o Rachab; i Böes y ganed Iobed o Rwth; i Iobed y ganed Iessai; 6i Iessai y ganed Dafydd frenin. Ac i Ddafydd y ganed Solomon o wraig Wrïas; 7i Solomon y ganed Roboam; i Roboam y ganed Abia; 8i Abia y ganed Asaff; i Asaff y ganed Iosaffat; i Iosaffat y ganed Ioram; 9i Ioram y ganed Osïas; i Osïas y ganed Ioatham; i Ioatham y ganed Achas; i Achas y ganed Esecïas; 10i Esecïas y ganed Manasses; i Manasses y ganed Amos; i Amos y ganed Iosïas; 11i Iosïas y ganed Iechonïas aʼi frodyr yn amser y gaethglud i Fabilon. 12Ac wediʼr gaethglud i Fabilon, i Iechonïas y ganed Salathiel; 13i Salathiel y ganed Sorobabel; i Sorobabel y ganed Abiwd; i Abiwd y ganed Eliacîm; i Eliacîm y ganed Asor; 14i Asor y ganed Sadoc; i Sadoc y ganed Achîm; i Achîm y ganed Eliwd; 15i Eliwd y ganed Eleasar; i Eleasar y ganed Mathan; Mathan y ganed Iacob; 16i Iacob y ganed Ioseff gŵr Mair, y ganed ohoni Iesu a elwir Crist.
17Yr holl genedlaethau, felly, o Abraham hyd Ddafydd sydd bedair cenhedlaeth ar ddeg, ac o Ddafydd hyd y gaethglud i Fabilon pedair cenhedlaeth ar ddeg, ac oʼr gaethglud i Fabilon hyd y Crist pedair cenhedlaeth ar ddeg.
18Genedigaeth Iesu Grist, fel hyn y bu: dyweddïwyd ei fam ef, Mair, i Ioseff, ond cyn iddynt ddyfod ynghyd cafwyd hiʼn feichiog oʼr Ysbryd Glân. 19A chan fod Ioseff, ei gŵr hi, yn gyfiawn, ac eto heb chwennych gwneud esiampl ohoni, fe benderfynodd ei hysgar yn ddirgel. 20Ac wedi i hyn ddod iʼw feddwl, dyna angel yr Arglwydd mewn breuddwyd yn ymddangos iddo gan ddywedyd, “Ioseff, fab Dafydd, nac ofna gymryd atat Fair dy wraig; canys yr hyn a, genhedlwyd ynddi, oʼr Ysbryd Glân y mae. 21A hi esgor ar fab, a gelwi ei enw ef Iesu; canys ef a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau.” 22Hyn oll a fu fel y cyflawnid yr hyn a lefarwyd gan yr Arglwydd drwyʼr proffwyd,
23 Wele, y forwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab,
A galwant ei enw ef Emmanwel,
hynny yw oʼi gyfieithu, Duw gyda ni. 24A phan ddeffroes Ioseff oʼi gwsg, fe wnaeth fel y gorchmynasai angel yr Arglwydd iddo, a chymerth ei wraig ato; 25eto nid adnabu ef hi hyd onid esgorodd ar fab; a galwodd ei enw ef Iesu.

© Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru 1945

© Guild of Graduates, University of Wales 1945


Learn more about Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)