Matiu Laluita to mopakanótó óntóꞌna sura
NTBEP

Matiu Laluita to mopakanótó óntóꞌna sura

Laluita to mopakanótó óntóꞌna sura
Surana Matiu mopahaweꞌ i kitaꞌ kaPueꞌ Iesuna miꞌi Datu Topehómpóꞌ to nadándiákeꞌ Pueꞌ Ala. Pueꞌ Iesu miꞌi to mobukeki dándina Pueꞌ Ala to teukiꞌ i lalu Sura Magasaꞌ Pototowiá to Sae. Handaꞌ kánina Iesu rauliꞌ “Pemuleꞌána Datu Daudiꞌ” (básá 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15; 22:41-45). Iti miꞌi hambuaꞌ rárá mopahaweꞌ kaꞌIesuna Datu Topehómpóꞌ (toMásehi).
Surana Matiu deꞌe mokana i katueꞌna Pueꞌ Iesu, mantepuꞌu i karapoánákaNa, karariuNa, kanakeloꞌNa Datu Tokadake, paturoꞌNa i tauna to handaꞌ, hai pobágóꞌNa mopakauriꞌ to tiꞌara ralalu. Roo onoꞌ, sura deꞌe mampodarita polumaona Iesu hangko i tampoꞌ Galilea haweꞌ i kótá Ierusale i tampoꞌ Iudá, hai apa to mewaliꞌ i Pueꞌ Iesu i laluna haminggu hangko tiꞌara mani rapapate. Kahópóꞌána, kamateNa hai pearóNa ratuntuákeꞌ woꞌo.
Kehapiꞌ kahandaꞌáraꞌ tauna to rungu-runguna mobásá Ngkóráꞌ Marasa to naukiꞌ Matiu deꞌe iamoheꞌ toIahudiꞌ, bámbári to maroꞌa kana i katehómpóꞌ to talámbiꞌ i Iesu tiꞌara peá i toIahudiꞌ, agáiáná hangaa-ngaa rapahaweꞌ i upu-upu tauna i humalele duniáꞌ (básá Matiu 28:18-20).
Óntóꞌna
A. Pantepuꞌuána (1:1–4:11)
1. Toiorunaheꞌ Iesu, karapoánákaNa hai kaꞌánángkóiꞌNa (1:1–2:23)
2. Karariuna Iesu hai kanakeloꞌNa Datu Tokadake (3:13–4:11)
B. Iesu mopahaweꞌ Ngkóráꞌ Marasa (4:12–16:20)
1. Pobágóꞌna Iesu to rungu-runguna (4:12-25)
2. Paturoꞌ to ka-1: Iesu mopaturoꞌ tauna to handaꞌ i buluꞌ (5:1–7:29)
3. Kuasaꞌna Iesu (8:1–9:34)
4. Paturoꞌ to ka-2: Pobágóꞌna topeguruna Iesu (9:35–11:1)
5. Iesu rasápuáka (11:2–12:50)
6. Paturoꞌ to ka-3: Bahangapa ngkóráꞌ pándiriꞌ (13:1-53)
7. Tunggáiána Iesu mai i duniáꞌ (13:54–16:20)
C. Kamatena Iesu (16:21–28:20)
1. Iesu mampolaluita kana i kaꞌina mateNa (16:21–17:27)
2. Paturoꞌ to ka-4: Pohintuwuꞌraꞌ tauna (18:1–19:1a)
3. Pobágóꞌna to kahópóꞌna Iesu hangko tiꞌara mani mate (19:1b–23:39)
4. Paturoꞌ to ka-5: Kaꞌina magerona Ierusale, kahaweꞌna huleꞌ Iesu, hai kahópóꞌána duniáꞌ (24:1–25:46)
5. Kamatena hai pearóNa huleꞌ Iesu (26:1–28:20)

Bahasa Behoa Shorter Bible © Indonesian Bible Society, 2015.

Learn more about Sura Magasaꞌ: Bahangapa sura Pototowiá to Sae hai Pototowiá to Woꞌu