YouVersion Logo
Search Icon

Etatelu 1

1
Etungelu
1Ntunduntundu Unyashungu akatungi ulungu la kete. 2Etena kako andja aki anyanya ndu atalongoswama. Andja tshe aki udjima utu. Nyuma ka Unyashungu aketetaka ladiku dia ashi tshe. 3Unyashungu akati ati: Usasi ayali.#1:3 2 Kor. 4:6. Ku usasi akayala. 4Ndi akenyi ati: Usasi ololo. Ku ndi akatanya usasi la udjima. 5Ndi akole usasi ati: Yanyi; ndu udjima ati: Utshu. Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la ntundu.
6Unyashungu akati ati: Dungulungu diayali, dia mbatanya ashi. 7Ndi akakitsha dungulungu dia mbatanya ashi wa la tshina la wa ladiku. Ku dikambu so diakayala. 8Ndi akole diku dia dungulungu ati: Ulungu.#1:8 2 Pet. 3:5. Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la hendi.
9Unyashungu akati ati: Ashi tshe wa lʼesi ulungu wamotshami lu dihuli diame; kete yʼufumbu yenami. Ku dikambu so diakayala. 10Ndi akole ufumbu ako ati: Kete; ndu ashi tshe wakamotshama ati: Ashi a waki. Ku ndi akenyi ati: Ukuku kawo. 11Ndi akati ati: Kete yatumbia adiyu, la tumbatumba dia nto wehu. Etamba wato elua uku wehu awo lakete. Ku dikambu so diakayala. 12Kete yakatumbia adiyu, la tumbatumba diakato elua uku wehu adio. Ndu etamba wakato elua uku wehu awo. Ndi akenyi ati: Ukuku kawo. 13Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la satu.
14Unyashungu akati ati: Esasi wayali lʼulungu, dia mbatanya yanyi la utshu. Vo wayali tulimbitelu ta deku la nshi ndu enonyi. 15Vo wayali esasi lʼulungu, wa nsenya kete. Ku dikambu so diakayala. 16Unyashungu akatungi esasi ehendi a waki. Usasi wuleki wuki, dia mbulela la yanyi; la one wʼusekaseka, dia mbulela lʼutshu. Ndi akatungi ndu toto. 17Ndi akekitsha lʼulungu dia vo nsenya kete, 18ndu dia vo mbulela la yanyi ndu lʼutshu, la dia vo mbatanya yanyi la utshu. Ku ndi akenyi ati: Ukuku kawo. 19Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la nei.
20Unyashungu akati ati: Ashi wayali la dikendakenda dieli la lumu. Ndu fudu yafumboki lu dungulungu dieli iʼasa ulungu la kete. 21Ndi akatungi dikendakenda tshe diatokendakendaka lu ashi, dia waki ndu dia tshitshe, uku wehu adio; ndu fudu tshe uku wehu ayo. Ku ndi akenyi ati: Ukuku kawo. 22Ndi akaditshokola ati: Nyutani, nyufulaneli, ndu nyululaneli lu ashi a waki. Ndu fudu yafulaneli ladiku dia kete. 23Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la tanu.
24Unyashungu akati ati: Dikendakenda dieli la lumu, dungalunga, tumbatumba, la nyama kina tshe yayali la kete uku wehu ayo. Ku dikambu so diakayala. 25Ndi akatungi nyama tsne ya la kete uku wehu ayo, dungalunga uku wehu adio, ndu dikendakenda diayakutula uku wehu adio. Ku ndi akenyi ati: Ukuku kawo. 26Unyashungu akati ati: Tutungi untu lufanyi la su,#1:26 1 Kor. 11:7. lu efanelu kaiu. Ndi kuleli nsi ya lu ashi a waki, fudu ya lʼulungu, dungalunga dia la kete tshe, la tulambalamba tshe talamba ladiku dia kete. 27Unyashungu akatungi untu lu efanelu kandi. Lu efanelu kandi kakandutungi. Pami la umuntu mbakandatungi.#1:27 Mat. 19:4; Mak. 10:6. 28Ndi akatshokola;#1:28 Etat. 5:1-2. akawatela ati: Nyuyali la diwutshi, nyufulaneli, nyuludia kete, nyunyuleli. Nyuleli nsi ya lu ashi a waki, fudu ya lʼulungu, la dikendakenda tshe dieli la lumu diakendakenda la kete. 29Ku Unyashungu akati ati: Enda, dimi lambunyusha tumbatumba tshe diato elua dieli ladiku dia kete, ndu etamba tshe wato elua. Vo wayali mbu ya nde yanyu. 30Dimi lambukimo tumbatumba tshe le nyama tshe ya la kete, le fudu tshe ya lʼulungu, ndu le tulambalamba tshe ta la kete, dia dio ndjala mbu ya nde yawo. Ku dikambu so diakayala. 31Unyashungu akenyi kene tshe kakandatungi ati: Ukuku kawo. Dikolo diakayala, pindju kakayala. Oso aki lushi la samalu.

Currently Selected:

Etatelu 1: TLL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy