ĠWANNI 2
MB20

ĠWANNI 2

2
Kapitlu 2
It-tieġ f’Kana
1Imbagħad fit-tielet jum#2,1: It-tielet jum: Ġwanni jipprova jibni l-ewwel ġimgħa ta’ ħidma ta’ Ġesù. It-tielet jum mil-laqgħa maż-żewġ dixxipli; ara 1,35-42. sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm.#Ġw 4,46. 2Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. 3Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid.” 4U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek#2,4: X’hemm bejni u bejnek?: it-test Grieg żamm idjoma Lhudija; ara Mħ 11,12; 2 Kron 35,21; Mt 8,29; Mk 1,24; 5,7; Lq 4,34; 8,28. Kienet espressjoni biex wieħed jeħles minn xi ħadd li ndaħal bla bżonn jew fejn ma jesgħux., mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx.”#Ġw 7,30; 8,20. 5Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kulma jgħidilkom hu.”#Ġen 41,55. 6Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru.#Ġw 3,25. 7Ġesù qal lill-qaddejja: “Imlew il-ġarar bl-ilma.” U dawk imlewhom sax-xifer. 8Imbagħad qalilhom: “Issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda.” U huma marru jagħtuhulu. 9Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus 10u qallu: “Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa.” 11Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali#2,11: L-ewwel wieħed fost is-sinjali: Ġwanni l-mirakli jsejħilhom sinjali għax dawn kienu juru min hu Ġesù u fl-istess ħin jesprimu xi verità rivelata. tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.#Lq 9,32; Ġw 1,14; 4,54; 20,30.
12Wara dan, niżel Kafarnahum, hu, ommu, ħutu#2,12: Ħutu: ara nota Mt 12,46. u d-dixxipli tiegħu, iżda ma qagħdux hemm għal ħafna żmien.#Mt 4,13.
Il-qdusija tat-tempju
(Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lq 19,45-46)
13Kien qorob l-Għid tal-Lhud, u Ġesù tela’ Ġerusalemm.#Ġw 6,4; 11,55. 14Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ barrin, nagħaġ u ħamiem, u min kien bilqiegħda jsarraf il-flus#2,14: Min kien bilqiegħda jsarraf il-flus: ara nota Mt 21,12.. 15Għamel sawt mill-ħbula, u keċċiehom ilkoll ’il barra mit-tempju, bin-nagħaġ u l-barrin tagħhom; xerred il-flus ta’ dawk li kienu jsarrfu, u qalbilhom l-imwejjed. 16U lill-bejjiegħa tal-ħamiem qalilhom: “Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!” 17Id-dixxipli ftakru f’dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, “Il-ħeġġa għal darek fnietni.’#S 69,10. 18Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se turina li inti tista’ tagħmel dan?” 19Ġesù weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu.”#Mt 26,61; 27,40; Mk 14,58; 15,29; Atti 6,14. 20Għalhekk il-Lhud qalulu: “Dan it-tempju#2,20: Dan it-tempju…: Erodi, biex jogħġob lil-Lhud u jissodisfa l-passjoni tiegħu għall-bini monumentali, bena mill-ġdid it-tempju ta’ Ġerusalemm u bdieh fis-sena 20 QK. ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?” 21Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu.#1 Kor 6,19. 22Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f’dan li kien qal, u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù.#Lq 24,6-8; Ġw 12,16; 14,26.
Ġesù jaf lil kulħadd
23Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li emmnu f’ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel.#Ġw 7,31; 11,47-48. 24Imma Ġesù, min-naħa tiegħu, ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd 25u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess kien jaf x’hemm fil-bniedem.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn more about IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA