Geneza 1
EDCR

Geneza 1

1
Săptămâna creației
1La început#In. 1:1,2. Evr. 1:10., Dumnezeu a creat#Ps. 8:3; 33:6; 89:11,12; 102:25; 136:5; 146:6. Is. 44:24. Ier. 10:12; 51:15. Zah. 12:1. Fap. 14:15; 17:24. Col. 1:16,17. Evr. 11:3. Ap. 4:11; 10:6. cerul și pământul.
2Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul#Ps. 33:6. Is. 40:13,14. lui Dumnezeu Se mișca#1:2 Verbul rāḥaf (la forma piel) mai este folosit în Dt. 32:11 pentru a denumi zborul ocrotitor al vulturului, deasupra puilor. pe deasupra apelor. 3Dumnezeu#Ps. 33:9. a zis: „Să fie#2Cor. 4:6. lumină!” Și s‑a făcut lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina este bună; și a despărțit lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina „zi”#Ps. 74:16; 104:20., iar întunericul l‑a numit „noapte”. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua întâi.
6Dumnezeu a zis: „Să fie#Iov 37:18. Ps. 136:5. Ier. 10:12; 51:15. o întindere în mijlocul apelor care să despartă apele de ape!” 7Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit#Pr. 8:28. apele care erau dedesubtul întinderii de apele care erau deasupra#Ps. 148:4. întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea „ceruri”. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a doua.
9Dumnezeu a zis: „Să se adune#Iov 26:10; 38:8. Ps. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6. Pr. 8:29. Ier. 5:22. 2Pt. 3:5. la un loc apele care sunt sub ceruri și să se arate uscatul!” Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar apele adunate le‑a numit „mări”. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea#Evr. 6:7. pământul verdeață: iarbă care face sămânță, pomi roditori#Lc. 6:44., care să facă rod după soiul lor, cu sămânță în rod.” Și așa a fost. 12Pământul a dat verdeață, iarbă care face sămânță după soiul ei și pomi care fac rod cu sămânță în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 13Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a treia.
14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători#Dt. 4:19. Ps. 74:16; 136:7. pe întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte și să fie semne#Ps. 74:17; 104:19. pentru vremuri, zile și ani; 15să fie luminători pe întinderea cerului ca să lumineze asupra pământului!” Și așa a fost. 16Dumnezeu#Ps. 136:7,8,9; 148:3,5. a făcut cei doi luminători mari – luminătorul cel mare, ca să stăpânească asupra zilei, și#Ps. 8:3. Iov 38:7. luminătorul cel mic, ca să stăpânească asupra nopții – și stelele. 17I‑a așezat pe întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 18să stăpânească#Ier. 31:35. ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 19Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a patra.
20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare, și tot felul de zburătoare să zboare deasupra pământului, pe fața întinderii cerului!” 21Dumnezeu#Cap. 6:20; 7:14; 8:19. Ps. 104:26. a creat leviatanii#1:21 Ebr. tanninim (pl.) denumește ființele monstruoase, cu aspect reptilian (cum ar fi șerpi, crocodili), care populează apele. Ebr. tannin (sg.) a fost tradus prin „șarpe” sau „balaur” („balaur de apă”, „balaur de mare”) în Iov 7:12, Ps. 74:13; 91:13; 148:7; Is. 27:1; 51:9 și Ier. 51:34. cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiul lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune 22și le‑a binecuvântat, zicând: „Fiți roditoare#Cap. 8:17., înmulțiți‑vă și umpleți apele mărilor; iar păsările să se înmulțească pe pământ.” 23Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a cincea.
24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor: vite, târâtoare și fiare ale pământului, după soiul lor!” Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că erau bune.
26Apoi Dumnezeu a zis:
„Să facem#Cap. 5:1; 9:6. Ps. 100:3. Ecl. 7:29. Fap. 17:26,28,29. 1Cor. 11:7. Ef. 4:24. Col. 3:10. Iac. 3:9. om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;
el#1:26 lit. ei. să stăpânească#Cap. 9:2. Ps. 8:6. peste peștii mării, peste păsările cerului,
peste vite, peste tot pământul
și peste toate târâtoarele care se târăsc pe pământ.”
27Dumnezeu l‑a creat pe om după chipul#1Cor. 11:7. Său;
după chipul lui Dumnezeu l‑a creat;
bărbat#Cap. 5:2. Mal. 2:15. Mt. 19:4. Mc. 10:6. și femeie i‑a creat.
28Dumnezeu i‑a binecuvântat și le‑a zis: „Fiți roditori#Cap. 9:1,7. Lev. 26:9. Ps. 127:3; 128:3,4., înmulțiți‑vă, umpleți pământul și supuneți‑l; și stăpâniți peste peștii mării, păsările cerului și toate viețuitoarele care mișună pe pământ!” 29Și Dumnezeu le‑a mai zis: „Iată, v‑am dat toată iarba cu sămânță care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana#Cap. 9:3. Iov 36:31. Ps. 104:14,15; 136:25; 146:7. Fap. 14:17. voastră! 30Iar tuturor#Ps. 145:15,16; 147:9. fiarelor pământului, tuturor păsărilor#Iov 38:41. cerului și tuturor vietăților care mișună pe pământ, care au suflare de viață, le‑am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost. 31Dumnezeu S‑a uitat#Ps. 104:24. 1Tim. 4:4. la tot ce făcuse: și iată, erau foarte bune. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a șasea.

Copyrightul pentru Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită (EDCR) © 2019 aparține British and Foreign Bible Society / Societății Biblice pentru Răspândirea Bibliei în Anglia și Străinătate și Societății Biblice Interconfesionale din România.

Learn more about Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019