Mataayo 1:14

Mataayo 1:14 BDS

Asooro naa laqwali Sadooki, Sadooki naa laqwali Akiimu, Akiimu naa laqwali Elihuudi
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share