БИТИЕ 1
БЛБ

БИТИЕ 1

1
Началото
1 # Пс. 8:3; 33:6; 89:11,12; 102:25; 136:5; 146:6; Ис. 44:24; Йер. 10:12; 51:15; Зах. 12:1; Йоан 1:1,2; Д.А. 14:15; 17:24; Кол. 1:16,17; Евр. 1:10; 11:3; Откр. 4:11; 10:6. В началото Бог сътвори небето и земята. 2#Пс. 33:6; Ис. 40:13,14.А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3#Пс. 33:9; 2 Кор. 4:6.И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 4И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5#Пс. 74:16; 104:20.И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6 # Йов 37:18; Пс. 136:5; Йер. 10:12; 51:15. И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. 7#Пс. 148:4; Пр. 8:28.И Бог създаде простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така. 8И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9 # Йов 26:10; 38:8; Пс. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6; Пр. 8:29; Йер. 5:22; 2 Пет. 3:5. И Бог каза: Да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. 10И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета; и Бог видя, че е добро. 11#Лука 6:44; Евр. 6:7.И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него; и стана така. 12И земята произведе растителност: семеносни растения от всякакъв вид и дървета от всякакъв вид, които раждат плод със семето в него; и Бог видя, че това е добро. 13И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14 # Вт. 4:19; Пс. 74:16,17; 104:19; 136:7. И Бог каза: Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините; 15и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. 16#Йов 38:7; Пс. 8:3; 136:7 – 9; 148:3,5.Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. 17И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, 18#Йер. 31:35.да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че това е добро. 19И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20И Бог каза: Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21#Бит. 6:20; 7:14; 8:19; Пс. 104:26.И Бог сътвори големите морски чудовища, и всички живи същества според видовете им, които водата произведе изобилно, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това е добро. 22#Бит. 8:17.И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножат и птиците по земята. 23И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така. 25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всички влечуги по земята според видовете им; и Бог видя, че това е добро.
26 # Бит. 5:1; 9:2,6; Пс. 8:6; 100:3; Екл. 7:29; Д.А. 17:26,28,29; Як. 3:9; 1 Кор. 11:7; Еф. 4:24; Кол. 3:10. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. 27#Бит. 5:2; Мал. 2:15; Мат. 19:4; Марк 10:6; 1 Кор. 11:7.И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. 28#Бит. 9:1,7; Лев. 26:9; Пс. 127:3; 128:3,4.И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята. 29#Бит. 9:3; Йов 36:31; Пс. 104:14,15; 136:25; 146:7; Д.А. 14:17.И Бог каза: Вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод; те ще ви бъдат за храна. 30#Пс. 145:15,16; 147:9; Йов 38:41.А всяка зелена растителност давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот; и стана така. 31#Пс. 104:24; 1 Тим. 4:4.И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.