YouVersion Logo
Search Icon

БИТИЕ 1

1
Началото
1 # Пс. 8:3; 33:6; 89:11,12; 102:25; 136:5; 146:6; Ис. 44:24; Йер. 10:12; 51:15; Зах. 12:1; Йоан 1:1,2; Д.А. 14:15; 17:24; Кол. 1:16,17; Евр. 1:10; 11:3; Откр. 4:11; 10:6. В началото Бог сътвори небето и земята. 2#Пс. 33:6; Ис. 40:13,14.А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3#Пс. 33:9; 2 Кор. 4:6.И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 4И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5#Пс. 74:16; 104:20.И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6 # Йов 37:18; Пс. 136:5; Йер. 10:12; 51:15. И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. 7#Пс. 148:4; Пр. 8:28.И Бог създаде простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така. 8И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9 # Йов 26:10; 38:8; Пс. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6; Пр. 8:29; Йер. 5:22; 2 Пет. 3:5. И Бог каза: Да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. 10И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета; и Бог видя, че е добро. 11#Лука 6:44; Евр. 6:7.И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него; и стана така. 12И земята произведе растителност: семеносни растения от всякакъв вид и дървета от всякакъв вид, които раждат плод със семето в него; и Бог видя, че това е добро. 13И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14 # Вт. 4:19; Пс. 74:16,17; 104:19; 136:7. И Бог каза: Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините; 15и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. 16#Йов 38:7; Пс. 8:3; 136:7 – 9; 148:3,5.Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. 17И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, 18#Йер. 31:35.да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че това е добро. 19И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20И Бог каза: Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21#Бит. 6:20; 7:14; 8:19; Пс. 104:26.И Бог сътвори големите морски чудовища, и всички живи същества според видовете им, които водата произведе изобилно, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това е добро. 22#Бит. 8:17.И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножат и птиците по земята. 23И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така. 25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всички влечуги по земята според видовете им; и Бог видя, че това е добро.
26 # Бит. 5:1; 9:2,6; Пс. 8:6; 100:3; Екл. 7:29; Д.А. 17:26,28,29; Як. 3:9; 1 Кор. 11:7; Еф. 4:24; Кол. 3:10. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. 27#Бит. 5:2; Мал. 2:15; Мат. 19:4; Марк 10:6; 1 Кор. 11:7.И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. 28#Бит. 9:1,7; Лев. 26:9; Пс. 127:3; 128:3,4.И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята. 29#Бит. 9:3; Йов 36:31; Пс. 104:14,15; 136:25; 146:7; Д.А. 14:17.И Бог каза: Вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод; те ще ви бъдат за храна. 30#Пс. 145:15,16; 147:9; Йов 38:41.А всяка зелена растителност давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот; и стана така. 31#Пс. 104:24; 1 Тим. 4:4.И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;