Eòin 20:18

Eòin 20:18 ABG1992

Thàinig Muire Magdalen agus dh’innis i do na deisciobail gum faca i an Tighearna, agus gun dubhairt e na nithean seo rithe.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share