Versions

Cancel
 
15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,

Bible, překlad 21. století