یوحنا 2:2

یوحنا 2:2 NMV

عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند.
NMV: هزارۀ نو
Share