یوحنا 1:4

یوحنا 1:4 NMV

در او حیات بود و آن حیات، نور آدمیان بود.
NMV: هزارۀ نو
Share