یوحنا 1:14

یوحنا 1:14 NMV

و کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی.
NMV: هزارۀ نو
Share

یوحنا 1:14

Share