یعقوب 1:22

یعقوب 1:22 NMV

به‌جای‌آورندۀ کلام باشید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب مدهید!
NMV: هزارۀ نو
Share

یعقوب 1:22

Share