Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Νοέμβριος)

Let's Read the Bible Together (November)

ΗΜΕΡΑ 1 ΑΠΟ 30

Σχετικά με αυτό το σχέδιο

Let's Read the Bible Together (November)

Part 11 of a 12-part series, this plan leads communities through the whole Bible together in 365 days. Invite others to join in every time you start a new part each month. This series works well with audio Bibles—listen ...

We would like to thank Life.Church for providing this plan. For more information, please visit: www.life.church
Σχετικά με τον εκδότη