Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:30

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:30 BS

Ba dā̰ gə̄ malang kə́ dɔ nang tə́ ō, yel̄ gə̄ malang kə́ dɔɔ́ ō, ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄ malang ō, yá̰a̰ malang ń ndi kə kumuú ō ní, i mu n m-ādə̄də́ kadə̄ i yá̰a̰ kəsa yādə́ ní. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní.
BS: Bible sar
Teilen