Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:29

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:29 BS

Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na: M-ādə̄sí kōō malang kə́ dɔ nang tə́ ń kumən i tū tə́ ní ō, kāgə̄ malang ń an̄ ō, kumən i tū tə́ ō ní. I nin̄ n i yá̰a̰ kəsa yāsí ní.
BS: Bible sar
Teilen