Génesis 3:6

Génesis 3:6 TZC00

Ti antse c'upil sba laj yil ti sat te'e. Yo'ntonuc xa slo' ya'i yo' jech ta xbijub. Laj xtuch' jbej ti sat te'e, laj slo'. Ts'acal to laj yac'be ti smalale, laj slo' ec.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen