Sáng thế 1:3

Sáng thế 1:3 BPT

Thượng Đế phán, “Ánh sáng hãy xuất hiện,” thì liền có ánh sáng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Sáng thế 1:3