Matyu 2
TYAPNT

Matyu 2

2
A̱yaagwak Lyen Á̱ta̱ngwat neet di̱ Nfam A̱tyin á̱ Bai Byiat Byin Yesu
1Nang á̱ mbyin Yesu mi̱ Ba̱italami ma̱ a̱byin Yahudiya a̱ni, nang a̱gwam Hiridut wa nyia̱ tyok hu; a̱jawa a̱yaagwak lyen á̱ta̱ngwat si̱ bai Urusha̱lima neet di̱ nfam a̱tyin. 2Ba̱ si̱ ba̱ lyip nyia̱, “Nggwon ka nang á̱ byin ka̱ yet a̱gwam A̱yahudawa wu a̱ni, shya̱ a̱ji wa? Mat zi̱ li a̱ta̱ngwat nggu ka ghwut neet di̱ nfam a̱tyin, zi̱ bai zi̱ ka kyuak gu ntong.”
3Nang a̱gwam Hiridut#2:3 Wa̱i a̱lyiat: A̱gwam Hiridut wuni vwuon ma̱ng A̱gwam Hiridut a̱ ku hyat Yoona a̱tyu nyia̱ ba̱ptisman a̱ni. Á̱ bu ku ngyei A̱gwam Hiridut wuni A̱gba̱ndang A̱gwam. nfa̱k a̱nia a̱ni, fwuo nggu hu si̱ myia̱ bah. Ma a̱nia wa á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ a̱keang Urusha̱lima ka si̱ nfa̱k. 4A̱ si̱ yorong a̱cha̱chet a̱yaapris ma̱ng á̱niet tyiet doká A̱gwaza ba, a̱ si̱ lyip ba a̱vwuo ka nang á̱ ntak á̱ na mbyin Kristi, a̱tyu nang A̱gwaza kup gu tyok a̱ni.
5Ba̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu, “Á̱ na byin gu ma̱ a̱keang Ba̱italami kya, mi̱ fam a̱byin Yahudiya. Kyang hu nang a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza wu ku lyuut a̱ni, huhwa hu:
6‘A̱wot nwan Ba̱italami mi̱ fam a̱byin Yahudiya,
nwan wa yet a̱tsak a̱gba̱ndang wu
mami ntyok a̱ka̱keang fam a̱byin Yahudiya na.
Mat mami ang kya A̱gwam na nghwut,
a̱tyu a̱ na chok á̱niet nung ba, Isi̱rela a̱ni.’ ”
7A̱gwam Hiridut si̱ bu yorong a̱yaagwak lyen á̱ta̱ngwat a̱bya da̱ bang, da̱nian gu ka lyen a̱cha̱chaat njen wu nang ba̱ ndi a̱ta̱ngwat ka nghwut a̱ni. 8Nang gu nfa̱k a̱bwonu mba a̱ni, a̱ si̱ bu ta̱m ba Ba̱italami nyia̱, “Nyi nat nyi zop shansham tazwa nggwon kani. A̱wot ka̱ nyi shya̱ nka, nyi bai nyi tak ma̱ng a̱nung, da̱nian nung mameang n ka nat n kyuak nka ntong.”
9Nang ba̱ nfa̱k a̱lyiat a̱gwam na a̱ni, ba̱ si̱ doot á̱ ta̱bat vak. Ba̱ si̱ bu li a̱ta̱ngwat ka, ba̱ ku li neet di̱ fam a̱tyin hu a̱ni nang ka̱ kwak a̱son mba. A̱ta̱ngwat ka si̱ chong, ka̱ si̱si̱ yong cha̱chaat tazwa a̱vwuo ka nang nggwon ka nshya̱ a̱ni. 10Nang ba̱ ndi a̱ta̱ngwat ka a̱ni, ba̱ si̱ fa̱k a̱sai a̱lyia̱, ba̱ si̱ gwai ba̱t! 11Ba̱ si̱ nwuo mami a̱li ka, ba̱ si̱ li nggwon ka ma̱ng a̱yang nka wu Ma̱ryamu. Ba̱ si̱ ta̱bwak a̱byin ba̱ si̱ kyuak nka ntong. Ba̱ si̱ khwuk a̱ka̱sham gumaat mba na, ba̱ si̱ ti̱n za̱nang mba ji. Ba̱ si̱ neap nka zi̱nariya, turare, ma̱ng a̱myia̱ nang á̱ ngyei mur a̱ni.
12Nang ba̱ ndoot na bwuok a̱ni, ba̱ si̱ kai vak ghyang á̱ nat a̱byin mba ka. Mat A̱gwaza ku tyai ma̱ng a̱mba ma̱ a̱laat nyia̱, da̱ ba̱ yok bwuok ba̱ kai da̱ a̱vwuo a̱gwam Hiridut bah.
Á̱ Tyong ma̱ng Yesu á̱ Nat ndyo Ma̱sa̱r
13Nang a̱yaagwak lyen á̱ta̱ngwat a̱bya nkat a̱ni, a̱ta̱m tswa A̱gwaza si̱ tyai a̱pyia̱ nggu da̱ a̱vwuo Isuu ma̱ a̱laat nyia̱, “Doot, a kyiak nggwon ka ma̱ng a̱yang nka wu, nyi tyong nat Ma̱sa̱r! Nyi si̱ swan a̱ja si̱ nat jen ji n na ntak ma̱ng a̱nyin nyi bwuok a̱ni. Mat a̱gwam Hiridut na nwuo chat nggwon ka, ka̱ a̱ shya̱ nka, gu hyat.”
14A̱tyetuk a̱kya, Isuu si̱ doot a̱ si̱ kyiak nggwon ka ma̱ng a̱yang nka wu, ba̱ si̱ nkat Ma̱sa̱r. 15Ba̱ si̱ swan a̱ja si̱ nat jen nang a̱gwam Hiridut nkhwu a̱ni. Tyong nat Ma̱sa̱r huni nat cha̱chaat ma̱ng kyang A̱gwaza ku tak a̱bwonu a̱ta̱m a̱kwonu nggu wu gbangbang a̱ni nyia̱, “N gyei nggwon nung ka ghwut ndyo mi̱ Ma̱sa̱r.”
Á̱ Hyaai A̱chyuang Mman mi̱ Fam A̱byin Yahudiya
16Nang a̱gwam Hiridut ba̱ nfi̱k nang a̱yaagwak lyen á̱ta̱ngwat a̱bya, ba̱ neet di̱ nfam a̱tyin hu ndaai gu a̱ni, a̱ si̱ fa̱k a̱lyia̱ ya ba̱t. A̱ si̱ tyia̱ á̱ si̱ hyaai a̱chyuang mman á̱sam ma̱ a̱keang Ba̱italami ma̱ng á̱kum a̱ka̱keang na̱ hyia̱k a̱ja a̱ni, kyiak neet di̱ mbyin si̱ nat a̱lyia̱ a̱feang. A̱ ku nyia̱ a̱nia, ku nat cha̱chaat ma̱ng nkhang nang a̱yaagwak lyen á̱ta̱ngwat ba ku hyia̱ tazwa njen nang a̱ta̱ngwat mbyin ka na ntsa ghwut a̱ni. 17A̱ka̱kpa̱t a̱gwam Hiridut na nat cha̱chaat ma̱ng kyang hu nang Iri̱miya a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza ku ntak á̱zanson gbangbang a̱ni, nyia̱,
18“Á̱ fa̱k kun ku neet ma̱ a̱keang Rama.
Á̱ hyaai nkun ma̱ng byian fwuo ba̱t.
Rahila wa tyei nkun ma̱ng
chet ba̱t da̱nian mman nggu na.
Á̱ si̱ mi̱n mwang gu bah,
mat na̱ kwi a̱mgba̱m na.”
Isuu ma̱ng Kyang Mbwak nggu hu Bwuok á̱ Nat Na̱za̱ra̱t
19Jen nang a̱gwam Hiridut nkhwu a̱ni, a̱ta̱m tswa A̱gwaza si̱ tak ma̱ng Isuu ma̱ a̱laat mi̱ Ma̱sa̱r nyia̱, 20“Doot! A kyiak nggwon ka ma̱ng a̱yang wu, nyi bwuok nat a̱byin Isi̱rela. Mat á̱niet ba̱ chat ba̱ hyat nggwon ka a̱ni, wa ka̱n kwi.”
21Huhwa Isuu si̱ doot a̱ si̱ kyiak nggwon ka ma̱ng a̱yang nka wu, ba̱ si̱ bwuok á̱ nat a̱byin Isi̱rela. 22A̱wot nang gu ntat a̱ja a̱ni, a̱ si̱ fa̱k nyia̱ A̱kilawut wa kyiak tyok a̱tyia̱ nggu hu a̱gwam Hiridut, nggu wa nyia̱ tyok mi̱ fam a̱byin Yahudiya hu, Isuu si̱ fa̱k a̱wun gu nat a̱ja. Nang á̱ ngba nggu ma̱ a̱laat a̱ni, a̱ si̱ swak a̱ nat fam a̱byin Ga̱lili.
23Nang gu nnwuo Ga̱lili a̱ni, a̱ si̱ swan ma̱ a̱keang Na̱za̱ra̱t. Ku si̱ nat cha̱chaat ma̱ng kyang hu nang a̱yaata̱m a̱kwonu A̱gwaza ba ku tak á̱zanson gbangbang a̱ni nyia̱, “Á̱ na ngyei nggu A̱tyu Na̱za̱ra̱t.”

© 2015, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Mehr über die A̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠fai erfahren