Gɔwɔ tɔɔi 1
BKPDCG

Gɔwɔ tɔɔi 1

1
Mɛ̨nį kəlee kɔwɔ tɔɔi lɔwai
Yálá ɓə yɛnɛ̨ɛ̨ pɛli
1Yálá ə gbɛa tɔlɔɔ yələkɔlɔn da lɔi di pɛli.
2Lɔi ə kɛ a gboloon, goloon və kɛ mą, yá yɛ ɓo nąą kəlee, kɛɛnąą kəlee tɛɠiɛ. Yálá nwɔ Kilii yɛ ɓo pɛlɛ́ni ɲáɠaa tii mɛ̨i. 3Nąąlɔwai, Yálá yɛ: «Kɛɛpono ə kulɔ!» Kɛɛpono ə kulɔ. 4Yálá ə gaa, yɛ diɛ: «Kɛɛpono kaa a hɛn nɛlɛɛ», ə kɛɛpono da kɛɛtɛɠiɛ di ɓɛlaɓo. 5Yálá ə kɛɛponoɔ laa hee a yələɓoɔ, ə kɛɛtɛɠiɛ laa hee a kpinį. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló tɔlɔɔ.
6Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ hɛn da ə kɛ yələ kwəi, ə yələi pələ yáɠaa da lɔi ɓa yáɠaa di ɓɛlaɓo!» 7Yili ə kɛ ti, Yálá ə ɉɛn tii kɛ a yələi pələ yá da lɔi ɓa pələ yá di ɓɛlaɓo hɛn. 8Yálá ə ɉɛn tii laa hee a yələkɔlɔn. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló veelɛ.
9Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ɓa pələ yáɠaa kəlee di pili di kee mɛ̨i kɛɛnąą tɔ̨nɔ̨, kɛɛ kpalan ə kulɔ!» Yili ə kɛ tii. 10Yálá ə kɛɛ kpalan naa hee a lɔi, ə ɲá lee kɛnɛ̨i tii laai hee a gboloyá; Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 11Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ə kala ɓɔnŋaa kulɔ, da wuluɠaa, gəlee da nwɔɔ ɓa, gɔw yɛ ɓo ɉu a ɉuwu, ɛlɛɛ, da hihɛnŋąąi, gəlee da ɉuwu!» Yili ə kɛ tii. 12Lɔi ə kala ɓɔnŋaa kəlee kulɔ gəlee da ɉuwu, ə mą kɛ, wulu yii a ɓa, gəlee da ɉuwu. Yálá ə yili kaa yɛ, nɛlɛɛi. 13Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló ɉaaɓa.
14Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ hvələ-hvələ hɛnŋaa di kɛ yələ kwəi, əgɛ, diɛ yələ ɓɔɔ da kpinį di ɓɛlaɓo, ɛlɛɛ, di kɛ a hvólóɠaa kiliin ɉɛn da kwɛlanɠaa, ə mą kɛ, hɛli hvólóɠaa. 15Vələ-hvələ hɛnŋaa tii di kɛ yələ kwəi, diɛ lən, diɛ lɔi ɓa pɔ̨nɔ̨!» Yili ə kɛ tii. 16Yálá ə hvələ-hvələ hɛnŋaa kpɛa kpɛa hveelɛ kulɔ. Ə gɛnɛ̨mun gɛ a yələ ɓɔɔ nwɛi, ə nogolomun gɛ a kpinį nwɛi, ə pɛmɛ̨nɛ̨n gɔwɠaa kulɔ. 17Yálá ə di hɛlɛn yələ kwəi, əgɛ, diɛ lɔi ɓa pɔ̨nɔ̨. 18Ɛlɛɛ, əgɛ, diɛ tɔɔlaa kɛ yələ ɓɔɔ da kpinį di mɛ̨i; di ɓɛlaɓo too kɛɛtɛɠiɛ da kɛɛpono di lɔwai. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 19Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló nąąn.
20Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ yáɠaa di huwɔ huwu tamąą kulɔ, ɛlɛɛ, nwɛ̨niɠaa di koon yələ kwəi!» 21Yálá ə yái hɛnŋaa kpɛa kpɛa pɛli, da yai huwɔɠaa, yiiɠaai da di ɓuwuɓo yai. Da nwɛ̨ni huwu tamąą, yiiɠaai da di ɓuwuɓo yələ kwəi. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 22Yálá ə lúwɔ́ too diɛ, yɛ diɛ: «Nɔ̨ɔ̨-nɔ̨ɔ̨ hɛnŋąąi di kaa yái, di di kaa, di ɓuwuɓo, di gboloyá laahvɛɛ. Nwɛ̨niɠaa di di kaa, di ɓuwuɓo yələ kwəi.» 23Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló nɔɔli.
24Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ə huwɔ huwu lɔpee gəlee kulɔ, gəlee da ɉuwu: taatɛlɛɛɠaa, tala huwɔɠaa, ə mą kɛ, lɔwɔ huwɔɠaa!» Yili ə kɛ tii. 25Yálá ə lɔwɔ huwɔɠaa pɛli, gəlee da ɉuwu, ə taatɛlɛɛɠaa pɛli gəlee da ɉuwu, ə mą kɛ, tala huwɔɠaa kəlee da ɉuwu. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi.
26Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Ka gu nu pɛli, ka gu mąą nįnįn ɉu, ə kɛ a gu kulɔmąą, ə tɔɔlaa kɛ gboloyá hu hɔwɔleeɠaa mɛ̨i, yələi nwɛ̨niɠaa da taatɛlɛɛɠaa, ə mą kɛ, lɔwɔ huwɔɠaa da tala huwɔɠaa; ə tɔɔlaa kɛ gəlee mɛ̨i.»
27Yálá ə nu pɛli Yálá kpinįi mąą nįnįn ɉu,
ə hulɔnu da nɛ̨ɛ̨nu di pɛli.
28Yálá ə lúwɔ́ too diɛ, yɛ diɛ: «'Ka li, ka lon gaa, ka lɔi laahvɛɛ a ka lonnii, ka hee lɔi mɛ̨i, gboloyá hu huwɔɠaa mɛ̨i, ə mą kɛ, yələ kwəi nwɛ̨niɠaa mɛ̨i, da huwɔɠaa di kaa lɔi mɛ̨i.»
29Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Ŋą́ą́ lɔi mɛ̨i kalaɠaa kəlee tɛɛ ka pɔ, da lɔi mɛ̨i wuluɠaa, ə mą kɛ yiiɠaai da ɓa, gəlee kaa a ka kɔ̨nɔ̨n. 30Nɔ̨ɔ̨-nɔ̨ɔ̨ hɛnŋaai kpɔ di kaa lɔi mɛ̨i, huwɔɠaa, nwɛ̨niɠaa, da yiiɠaai kpɔ da di tumo, lɔwɛi kalaɠaa kəlee kaa a di kɔ̨nɔ̨n.» Yili ə kɛ tii.
31Ɉɛnŋąą kpɔ tii Yálá ə bɛli, ə hee, ə gəlee kaa, gəlee lɛlɛɛ kpɔ ɲɛ̨i ɓa. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló mɛ̨ida.