یوحنا 15:3

یوحنا 15:3 NMV

شما هم‌اکنون به سبب کلامی که به شما گفته‌ام، پاک هستید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen