یوحنا 15:12

یوحنا 15:12 NMV

«حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، چنانکه من شما را محبت کرده‌ام.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

یوحنا 15:12

Teilen