Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап (ТКК)

Türkçe [Turkish]

Číst tento překlad: Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil), Eski ve Yeni Antlaşma olarak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, Yahudiler’in kutsal kitabıdır, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır. Yeni Antlaşma (İncil) Grekçe yazılmış ve 27 kitaptan oluşmaktadır. Eski ve Yeni Antlaşma Hristiyanlar’ın kabul ettiği kutsal yazılardır.

Bu tercüme 2001 yılında yayımlanmış ve 2008 yılında küçük düzeltmeler yapılmıştır.

Basılı bir kopyasını temin etmek için Kitabı Mukaddes Şirketi ile irtibata geçebilirsiniz.

Кутсал Китап (Теврат, Зебур, Инджил), Ески ве Йени Антлашма оларак юзере ики късъмдан олушур. Ески Антлашма, Яхудилер’ин кутсал китабъдър, Ибранидже ве Арамидже оларак язълмъштър. Йени Антлашма (Инджил) Грекче язълмъш ве 27 китаптан олушмактадър. Ески ве Йени Антлашма Християнлар’ън кабул еттии кутсал язълардър.

Бу терджюме 2001 йълънда яйъмланмъш ве 2008 йълънда кючюк дюзелтмелер япълмъштър.

Басълъ бир копясънъ темин етмек ичин Китабъ Мукаддес Ширкети иле иртибата гечебилирсиниз.

www.kitabimukaddes.com

Autor

Bible Society in Turkey

Další překlady tohoto vydavatele

Kurmanji ÎncîlKutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008Kutsal Kitap ve Deuterokanonik KitaplarTurkish Bible Old Translation 1941Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,927
Celkem jazyků:1,329

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.