Mukaddes Kitap (TukLat16)

Türkmençe [Turkmen]

Číst tento překlad: Mukaddes Kitap

Eliňizdäki Mukaddes Kitap her bir adam üçin iň wajyp kitapdyr! Bu kitap arkaly adamzat öz Ýaradyjysy Hudaý y tanap, Onuň biz üçin niýetlän ajaýyp maksadyny öwrener we iman edip, baky ýaşaýşa eýe bolar. Beýik patyşa bolan Dawut pygamber Hudaýyň Sözi barada öz mezmurlarynyň birinde: «Seniň sözüň – çyra aýaklar yma, ol – ýagtylyk meniň ýodama» diýip aýdýar. Hudaý yň Sözi, dogr udan-da, her bir ynsanyň durmuşy üçin çyradyr, ýöreýän ýoluny ýagt yldýan nurdur! Goý, Hudaý bu kitaby okaýan her bir ynsana pähim-paýhas berip, Öz Sözüniň ummasyz baýlygyny oňa bagyş etsin!

Autor

Institute for Bible Translation, Russia

Další překlady tohoto vydavatele

Mukaddes KitapNogai New TestamentTabassaran New TestamentThe Gospel of LukeUzbek Bible (Latin)Јаҥы КереесАнкълова, ЛукаБиблияДелан ЙозанашИзге ЯзмаИнжилИнжилЛукаады Шадды ХабарЛукайин Китаб Месигь Ӏисайихъас Идже ХабарМукаддес КитапМуқаддас КитобНаа МолҷағЦӀийи ИкьрарШин БооцанШэнэ ХэлсээнЫдыктыг Библия

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,915
Celkem jazyků:1,323

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.