Iranian Azeri Bible (iab)

آذری [Azeri (Persian script)]

Číst tento překlad: Iranian Azeri BibleAudio Bible: Iranian Azeri Bible

The Iranian Azeri Bible Version © 2013, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

This publication contains Azarbaijani of Iran Version © 2013 by Elam Ministries. Unauthorized reproduction of this publication is prohibited.

The Iranian Azeri Bible Version, IAB, and the IAB logo are registered trademarks of Elam Ministries.

Notice of copyright must appear as follows on the title page or copyright page of printed works quoting from the IAB, or in a corresponding location when the IAB is quoted in other media:

“Scripture quotations are from The Iranian Azeri Bible Version, copyright © 2013 by Elam Ministries. Used by permission. All rights reserved.”

When more than one translation is quoted in printed works or other media, the foregoing notice of copyright should begin as follows:

“Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from . . . [etc.]”; or,

“Scripture quotations marked (IAB) are from . . . [etc.].”

The “IAB” and “The Iranian Azeri Bible Version” are registered trademarks of Elam Ministries. Use of either trademark requires the written permission of Elam Ministries.

When quotations from the IAB text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies, or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials (IAB) must appear at the end of the quotation.

Publication of any commentary or other Bible reference work produced for commercial sale that uses the Iranian Azeri Bible Version must include written permission for use of the IAB text.

Permission requests that exceed the above guidelines must be directed to Elam Ministries, Attn: Bible Rights, Elam Ministries P. O. Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK

Elam Ministries is a non-profit organization whose mission is to strengthen and expand the church in the Iran region and beyond.

Autor

Elam Ministries

Další překlady tohoto vydavatele

Iranian Azeri BiblePersian Old Versionهزارۀ نو

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,915
Celkem jazyků:1,323

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.