New English Translation (net)

English

Číst tento překlad: New English Translation

The NET Bible is a completely new translation of the Bible with 60,932 translators’ notes! It was completed by more than 25 scholars – experts in the original biblical languages - who worked directly from the best currently available Hebrew, Aramaic, and Greek texts. Turn the pages and see the breadth of the translators’ notes, documenting their decisions and choices as they worked. The translators’ notes make the original languages far more accessible, allowing you to look over the translator's shoulder at the very process of translation. This level of documentation is a first for a Bible translation, making transparent the textual basis and the rationale for key renderings (including major interpretive options and alternative translations). This unparalleled level of detail helps connect people to the Bible in the original languages in a way never before possible without years of study of Hebrew, Aramaic, and Greek. It unlocks the riches of the Bible’s truth from entirely new perspectives.

To learn more about the NET Bible download the Copyright and About PDF: http://ext.youversion.com/pdf/net.pdf.

Autor

Biblical Studies Press

Další překlady tohoto vydavatele

New English Translation

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,908
Celkem jazyků:1,318

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.