Společná čtení Bible (září)

Společná čtení Bible (září)

30 dní

Devátá část z dvanáctiměsíční série. Tento plán čtení nabízí pro společenství věřících přečtení Bible za 365 dní. Pozvěte své přátelé pokaždé, když začínáte novou sérii, nový měsíc. Tato série je vhodná pro poslech audio Bible - poslech netrvá déle než 20 minut denně. Každá část obsahuje pasáže jak z Nového, tak Starého zákona(smlouvy), včetně výběru z žalmů. Devátá část obsahuje následující knihy: Nehemiáš, Ester, První a druhá Timoteovi, Joél, Ámos, Obadiáš, Nahum, Habakkuk, Zefaniáš, Titovi, Filemonovi, Jakub, Haggai, Zachariáš a Malachiáš.

Vydavatel

Chtěli bychom poděkovat Life.Church za zprostředkování tohoto plánu čtení Bible. Pro další informace prosím navštivte stránku: www.life.church

O vydavateli

Více než 75000 dokončení