Žalmy 99:9

Žalmy 99:9 CSP

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet