Skutky 13:42,44

Skutky 13:42 CSP

Když vycházeli [ze synagogy], prosili je, aby jim o tom pověděli i příští sobotu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Skutky 13:44 CSP

Příští sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo Pánovo slovo.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet