Zjevení 7:1-4

Zjevení 7:1-4 CSP

Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: “Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!” A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet