Zjevení 20:9

Zjevení 20:9 CSP

Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet