Zjevení 20:6,14

Zjevení 20:6 CSP

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Zjevení 20:14 CSP

A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet