Zjevení 12:12

Zjevení 12:12 CSP

Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”
CSP: Český studijní překlad
Sdílet