Žalmy 37:8

Žalmy 37:8 CSP

Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:8